Speeches and writings

Mostly in Danish.

28. april 2023 – Den langørede flagermus til Befri Jorden

20. juni 2022Tale til FNs flygtningedag

Jeg havde haft det ambivalent med at skrive denne tale. Jeg ville gerne og så alligevel ikke. Jeg ved det er vigtigt, jeg synes det er vigtigt og det betyder meget for mig, men jeg er træt. Kender I det? Det kender I nok. Når man tager fra demo til demo. Træt af at kæmpe for en retfærdighed, der er så åbenlys at man ikke forstår, hvorfor den ikke allerede eksisterer. Hvordan verdenen kunne blive et meget bedre sted – ikke kun for de få – men for de mange, hvis bare vi forstod at drage omsorg for vores planet og hinanden. Jeg tænkte, hvordan kan jeg blive ved med at kæmpe og holde tale efter tale, lave aktion efter aktion? Og så nåede jeg frem til at det ikke var nok at føle vrede, selvom vrede også er godt og hjælper en til at handle, men på et tidspunkt brænder vreden ud. Hvad er det, der kan holde og som nærer én, giver håb og mod til at kæmpe videre. Det er kærlighed. For mig er det kærligheden til vores jord, vores natur og mine forældre, der har givet mig liv og som også har været flygtninge. Det er derfor jeg står her i dag og har samlet kræfter til at holde denne tale. 

Mine forældre flygtede på grund af Vietnamkrigen. I dag er der andre krige. Den største krig, der bliver ført og som er blevet ført længe, er krigen mod naturen og den har ledt os til klimakrisen i dag. Men krig og klimakriser hænger sammen, for klimakriser avler krig og krig avler klimakriser. Når høsten slår fejl pga. tørke og oversvømmelser og skovbrande ødelægger levesteder, bliver der en kamp om ressourcer. Klimakrisen fører ikke kun til en økokollaps, den fører også til en social kollaps. 

Den seneste IPCC klimarapport siger at Co2 udledningerne bliver ved med at stige og at de nuværende planer for at håndtere klimakrisen ikke er ambitiøse nok ift. at holde sig inden for de 1,5 grader stigning – og det er vigtigt vi ikke overstiger 1,5 for at undgå endnu flere klimakatastrofer. Det sker jo allerede nu. 

Lige nu oplever de sydvestlige provinser i Angola for femte år i træk en ødelæggende tørke. En tørke, som World Food Program har udpeget som den værste, der har ramt landet i 40 år. Blandt de mest berørte er samfund på landet, der er afhængige af landbrug for deres overlevelse, men pga tørke er der mislykkede høst og ingen græsningsjord til deres dyr. Inden for Somalia er der allerede 245.000 fordrevet pga tørke. 

IPCC siger at der i 2030 vil være op mod 700 millioner fordrevet i Afrika pga. vandmangel, hvis temperaturen bliver ved med at stige. 700 millioner mennesker. Hele Afrikas befolkning er 1,4 milliarder. Det betyder at halvdelen af hele Afrikas kontinent vil i 2030 være fordrevet pga klimaforandringerne. 

Det er en advarsel, en meget alvorlig og akut advarsel og vi kan ikke blot håbe på at tingene ændrer sig. Nej, vi skal kræve det. Det er derfor jeg er aktivist i Extinction Rebellion og laver fredelig civil ulydighed. Jeg er træt af bare at skrive under på underskriftsindsamlinger eller holde tale, det hjælper ja, det virker også ja, men det er ikke nok. Det er ikke nok i forhold til den katastrofe vi står i nu. Folk dør lige nu og vi er alle mere eller mindre skyldige, fordi vi lader det ske. Vi skal lægge pres på Danmark og andre udviklede lande i det globale nord, som udleder mest og holde os indenfor vores andel af det globale CO2-budget. Vi skal kraftigt reducere den animalske landbrug og vi skal gøre os uafhængig af økonomisk vækst. Co2 reduktioner før økonomisk vækst. Alt dette er ikke noget, jeg bare lige står og finder på her. Nej, disse er anbefalinger fra klimaborgertinget, som vi har i Danmark og som blev oprettet med klimaloven i 2019. Det var fordi klimabevægelsen satte pres på regeringen at der blev oprettet et klimaborgerting. Men ved I hvad? Det er bare skuespil. For politikerne lytter ikke til deres anbefalinger. Og når de ikke lytter til deres anbefalinger, så lytter de heller ikke til os – til folket! Og det er udemokratisk. De er valgt ind på et klimamandat og de holder ikke hvad de lover. Det er derfor vi gør oprør og det kommer vi til at gøre langt mere, så længe politikerne ikke handler. 

Klimakrisen er en politisk krise! Tilstandene har ikke ændret sig, fordi vores nuværende styreform er ude af stand til at handle på kriserne. Lobbyister, banker og industri har alt for meget magt. De bremser forandring, fordi de tjener vanvittige mængder af penge på at opretholde status quo. Politikerne er bange for store forandringer, de er bange for at blive upopulære og gå imod særinteresser. Dette holder os på kursen mod total katastrofe. 

Borgerne, vi derimod er klar til omstillingen. Vores klimaborgerting repræsenterer borgerne. Klimaborgertinget består af 99 tilfældigt udvalgte danskere, som drøfter og kommer med forslag til klimahandlingsplanerne efter at have læst og fået præsenteret information om klimakrisen af forskere, eksperter og mennesker, der har erfaret klimakrisen på egen krop. Borgertinget  udvælges af Danmarks Statistik ud fra kriterier såsom alder, køn, geografi, uddannelse og indkomst, så de er repræsentativt for den danske befolkning. Jeg siger ikke at Klimaborgertinget er et mirakelmiddel og løsningen på alt. Men de har præsenteret 73 anbefalinger til klimapolitikken, som er langt mere progressive og realistiske end vores nuværende politik, hvis vi skal holde os inden for de 1,5 grader stigning inden 2030 og dermed også hvis vi skal have reddet de mange millioner af mennesker fra at blive fordrevet fra eget hjem. 

Vi står i solidaritet med de mange fordrevne, mange flygtninge, der allerede er og som vi ved pr faktum at der kommer til at være endnu flere af, ubegribelige mange millioner, hvis ikke vi handler nu. At gøre oprør – fredeligt oprør er vores pligt som borger, når politikere fejler i at beskytte liv. Fredelig civil ulydighed er en hjørnesten i et demokrati. Det udvikler demokratiet og har givet os mange af de rettigheder, vi har i dag. Demokratiet skal opdateres, vi skal have klimaretfærdighed og give vores Klimaborgerting et reelt mandat.

Jeg vil gerne slutte af med et citat fra Nelson Mandela. “It always seems impossible until it’s done.” Oversat til dansk: “Det virker altid umuligt indtil det er gjort.” 

Vi ses til mere fredeligt oprør.

7. maj 2022 – Vendepunktet

Jeg nåede ikke at holde tale, men er kommet i DR med mit blå flag foran Christiansborg. Vi blokerede i to timer inden politiet fjernede os, Holmens Bro blev ryddet og vi kom i arresten. Højbro holdt længere og der var talere bl.a. af forfatter Carsten Jensen, som endte med at sidde i arresten med os! Jeg skulle have holdt tale 17.30 og derudover givet interview til Information, men det nåede jeg ikke, da jeg blev frihedsberøvet kl. 13.45. Jeg sad i politistationen Bellahøj sammen med 120 andre aktivister, unge såvel som ældre og fra forskellige faggrupper. Det var hårdt at sidde så længe med strips, men vi sang og lavede bølgen på den lange bænk, vi sad på. Cellerne var fyldt op, så vi var mange der sad i det samme rum. Jeg blev løsladt efter seks timer. Det var det hele værd. At jeg sidder i arresten i nogle timer er ingenting ift. de mennesker, der nu oplever de største klimaforandringer og bliver fordrevet fra deres hjem. 7 ud af 9 største humanitære kriser er direkte resultat af klimakrisen. Tørke, oversvømmelser, skovbrande. Vi lever i Danmark hvor vi får en bøde for at blokere, hvor andre i mange lande risikerer døden. Vi skal stå i solidaritet med de lande, der ikke har de samme privilegier. Størstedelen af politiet var flinke og det foregik fredeligt og flere forstod godt hvorfor vi blokerede. Jeg nåede ikke at høre Rune Lykkebergs tale, men har set video af talen og jeg er enig i at det her handler ikke om at nogen er onde og ikke vil løse klimakrisen. Det handler om, at de ikke har håb, at de ikke tror vi kan løse dem. Men vi tror på det og det skal vi tro på. Dette er en kamp, en sejr som vi ikke må tabe! Vi har tre år tilbage til at vende skuden, siger forskerne. Vi troede vi havde ti, men den seneste IPCC rapport viser tre. Flere, jeg kender, som ikke har været fredelige civil ulydige, er nu fredelig civil ulydige. Og det er meget simpelt, vi sætter os ned på vejen og så fjerner politiet os, fordi vi ikke må forstyrre den offentlige orden. Men hvem eller hvad er det egentlig, der forstyrrer den offentlige orden og leder os mod social og økokollaps? Vi har fire krav i Extinction Rebellion: 1) Stop ny fossilinfrastruktur 2) Stop byggeri på vild natur 3) Opdater demokratiet – borgerting nu 4) Solidarisk flygtningepolitik – tag ansvar.

Vi fortsætter i en uge med aktioner.

March 19 2022: Speech to UN International Day for the Elimination of Racial Discrimination at Den Røde Plads, Nørrebro.

Watch video of speech here: https://fb.watch/dBjwpLSSD_/

Linh Le (Extinction Rebellion Denmark) talks about climate justice, the upcoming XR uprising “The Turning Point – Rebellion or Climate Collapse”, and how a peaceful uprising for life and a habitable planet equals an end with oppression and injustice.

The speech was in Danish. Below translated to English.

Linh Le:

Det har været meget svært at skrive denne tale, som om ordene ikke ville følge tankerne og tankerne ikke ville følge følelserne. Der er meget på spil her. Det handler om menneskers liv. De andre arters liv. Jordens liv. Mit eget liv. 

Jeg er her og taler som aktivist i Extinction Rebellion. Vi er en global bevægelse, der kæmper for handling på klima- og biodiversitetskrisen. Og vi elsker vores planet og dens vidundere. 

Jeg er her og taler som barn af de første bådflygtninge – vietnameserne – som barn af deres kamp for overlevelse, min egen kamp for overlevelse og som brun/gul/asiatisk/vietnamesisk krop, der bærer og ser generationerne før mig blive undertrykt af koloniherrer og fortsat bliver undertrykt af ‘hvidhed’. 

Og så er jeg her som borger, som borger af dette land – med en stemme og en indflydelse og som ikke længere kan se passivt til at Livet på Jorden ødelægges af grådighed og hvordan jagten på vækst og profit sker på naturens bekostning. 

Vi taler 2022. Alle ved godt at vi befinder os i en klimakatastrofe på vej mod social kollaps og økokollaps. Alle ved at vi udnytter andre arters levesteder for profit og andre menneskers liv for profit. Vi udnytter naturen – for vi mennesker er også natur. Mennesker bliver behandlet som maskiner, der skal producere – ikke kun i “u-landene” men også lige her – i Danmark. Jeg har set mine forældre pukle på deres arbejdspladser – jeg har hørt dem tale om at danskere, deres arbejdsgivere, behandler dem som om de var maskiner, der aldrig havde brug for en pause. Og pga. mine forældres udsatte position, kunne de ikke sige noget til det. De havde brug for pengene. Andre arters levesteder forsvinder fordi nogle mennesker vil fylde mere. De, der ikke har en stærk stemme bliver udnyttet grotesk af en lille gruppe mennesker der er grådige. De ødelægger vores planet og livet for dem selv. For klimaforandringer kender hverken kommunegrænser, landegrænser. Den rammer alle, den jydske vestkysten hvor jeg er opvokset og sydvietnam – hvor mine forældre er fra. Kysterne forsvinder. Ingen slipper udenom. Men klimakrisen rammer nu hårdest Det Globale Syd. 

I 2021 foregik 9 ud af de 10 mest underrapporterede humanitære kriser i Den Globale Syd. 7 var direkte resultat af klimakrisen.

Og i Den Globale Nord bliver flygtninge skubbet tilbage af voldelige grænsesystemer og diskriminerende politikker, designet til at fastholde sikkerhed og privilegier i hænderne på den primært hvide befolkning.

Et fredeligt oprør for livet og en beboelig planet er lig med et opgør med undertrykkelse og uretfærdighed.

Vi skal lytte til de oprindelige folk, der i århundreder har været bevidste om menneskets dybe forbundethed med andre arter, og er dem der passer bedst på jordens biodiversitet nu.

Vi skal lytte til de andre arter. Lytte til andet liv end menneskeliv. Og lære af dem.

Græs er grønt fordi det ikke optager al energi fra solen. Det kaster lys tilbage fordi det ved at det er vigtigt at slappe af og ikke bruge alle sine kræfter på at absorbere lyset. Det gemmer sine kræfter til tider hvor der ikke er så meget lys. Græsset ved at stabilitet er vigtigere end effektivitet. Det kan vi mennesker lære.

Og så er der træet. Fantastisk art. Får os til at trække vejret. Fotosyntese er magi og virkeligt på samme tid. 

Og tang langs danske kyster som også kan optage co2. Har I prøvet at danse med tang? Det fletter sig om sin krop, varm, som at danse med festpynt, bare levende og meget bedre. Vi skal have mere af den levende verden tilbage. Ordet Entangled kommer fra tang. Betyder at være viklet ind i noget. Vi er viklet ind i hinanden og med andre arter.

Og så kan man også spise det. Al tang i DK kan vi spise. 

Mærk Jorden. Jorden er gavmild. 

Svarene er der allerede. Løsningerne er der. 

Men det historiske fundament verden står på i dag er ulige, kolonialistisk og racistisk. Altså vil fremtidens kriser også afspejle denne skævvredne struktur, men vi kan ændre den.

Klimakrisen er en politisk krise! Tilstandene har ikke ændret sig, fordi vores nuværende styreform er ude af stand til at handle på kriserne. Lobbyister, banker og industri har alt for meget magt. De bremser forandring, fordi de tjener vanvittige mængder af penge på at opretholde status quo. Politikerne er bange for store forandringer, de er bange for at blive upopulære og gå imod særinteresser. Dette holder os på kursen mod total katastrofe. Borgerne, vi derimod er klar til omstillingen. 

Vi skal opdatere demokratiet, hvor borgerne får magten i borgerting med reelt mandat. Vi har allerede et klimaborgerting i Danmark, men det har ingen reel magt, og ingen lytter til deres anbefalinger. De anbefaler bl.a. at Danmark bliver uafhængige af økonomisk vækst, og handler klimaretfærdigt ved at holde os indenfor vores andel af det globale CO2-budget.

Og vi som borgere kan få det til at ske!

Jeg kalder på oprør – FREDELIG civil ulydighed, hvor vi bruger vores kroppe til at blokere og kræve klimaretfærdighed. 

Civil ulydighed har været et historisk effektivt middel til at skabe store samfundsforandringer. Lige fra kampen for kvinders rettigheder, arbejderbevægelsen, borgerrettighedsbevægelsen og afsætning af diktatorer.

OG DER ER EN PLAN! 

Fredag d. 6. maj lukker vi magten inde på Slotsholmen ved at blokere for

ALLE broerne til øen, og nægter at flytte os indtil politikerne handler og afgiver magt til

borgerne.

Vi har brug for at være rigtig mange! Mange bevægelser har tilsluttet sig, bl.a. 

samarbejder vi i XR med Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination om at forene klimakampen og kampen mod racisme. Dansk klimapolitik skaber flygtninge, dansk økonomiske og militære politik skaber flygtninge og det skal stoppes. 

Jeg ved at ikke alle kan deltage i fredelig civil ulydighed. Racialiserede minoritetspersoner er mere sårbare i aktioner. Har ikke de samme privilegier og vil opleve diskrimination og større modstand end hvide. Derfor skal vi inkludere folk som mig og folk der er mørkere end mig, og mobilisere os på måder, hvor vi kan beskytte hinanden. Vi skal solidarisk støtte hinanden. SOLIDARITET – en handling af anerkendelse af disse sandheder.

Til racialiserede minoritetspersoner og dem, der føler de ikke hører til:

DU MÅ GERNE KLAGE. DU MÅ GERNE GØRE OPRØR. For du hører til her. 

for overhovedet at være aktiv, skal man først igennem en hård og svær proces (den er altid on-going), hvor man siger til sig selv at man er velkommen og man lige som så mange andre har ret til at ytre sig. Racialiserede minoritetspersoner får ofte at vide, at man ikke skal klage, at man bare skal være taknemmelig for at være her. Det er én af de ting, der har gjort at jeg længe ikke har turdet at ytre mig. Jeg skulle først igennem en proces, hvor jeg stod fast på at jeg lige som så mange andre har lov til at fylde mig, har lov til at ytre mig og klage! At jeg er lige så meget værd som alle andre. 

Faktisk er det vores pligt som borger at gøre fredeligt oprør, hvis vores rettigheder overtrædes. Vi skal gøre oprør når vores politikere fejler i at beskytte liv.

Vi skal styrke hinanden og støtte andre, der ikke er privilegerede og ikke har de samme ressourcer til at deltage i fredelig modstand.

Vi skal mobilisere rigtig mange. 

Er vi mange nok, kan de ikke anholde os alle. Og er vi mange og bliver vi ved, har vi magten. Tænk hvis vi sidder 2.000 mennesker på broerne om Slotsholmen? 20.000? 200.000?

Den 6. maj vil være en fejring af sammenholdets kraft. Lav et stort kryds i kalenderen! 

Vil I vide mere om oprøret som vi kalder for “vendepunktet”, så prik til mig efter talen. 

For at skabe systemisk og social forandring, skal vi ikke bruge de samme ødelæggende metoder, som de har brugt i århundreder. Vi skal ikke bruge de samme voldelige metoder, som de har opbygget samfundet på. Når de møder os med vold, møder vi med fred. Når de møder os med trusler, møder vi med alternativer. Når de møder os med hierarkier, møder vi med samarbejde. Når de møder os med frygt og isolation, møder vi med samhørighed. 

Et uddrag fra bogen Heks af Mycelium

“Tiden er ikke til at sidde ned, tiden er ikke til at stå, tiden er ikke til blot at gå og marchere. Tiden er til at danse, svinge vildt og voldsomt med armene, så blodet løber til, men ikke kan rulle tilbage, tiden er til at bruge kroppens ikkevoldelige voldsomhed til area denial, til blokader, besættelser, små og store obstruktioner af den blivende ordens ballistik, måderne hvorpå objekter passerer os forbi i containere og kredsløb.”

Til slut vil jeg sige:

Naturen og vores fælles fremtid har brug for os! SAMMEN SKABER VI VENDEPUNKTET. 

English:

It has been very difficult to write this speech as if the words would not follow the thoughts and the thoughts would not follow the emotions. There’s a lot at stake here. It’s about people’s lives. The lives of the other species. Earth’s life. My own life.

I’m here speaking as an activist in Extinction Rebellion. We are a global movement fighting for action on the climate and biodiversity crisis. And we love our planet and its wonders.
I am here speaking as a child of the first boat refugees – the Vietnamese – as a child of their struggle for survival, my own struggle for survival and as a brown / yellow / Asian / Vietnamese body carrying and watching the generations before me being oppressed by colonial masters and continues to be suppressed by ‘whiteness’.
And then I am here as a citizen, as a citizen of this country – with a voice and an influence and who can no longer see passively that Life on Earth is destroyed by greed and how the pursuit of growth and profit takes place at the expense of nature.

We are talking 2022. Everyone knows that we are in a climate catastrophe on the way to social collapse and eco-collapse. Everyone knows that we take advantage of other species’ habitats for profit and other people’s lives for profit. We exploit nature – nature as in ourselves also because we humans are also nature. People are treated as machines that must produce – not only in the “developing countries” but also right here – in Denmark. I have seen my parents suffering in their workplaces – I have heard them talk about Danes, their employers, treating them as if they were machines that never needed a break. And because of my parents’ vulnerable position, they could not say anything about it. They needed the money. Other species’ habitats are disappearing because some people want to spread out more, take up more space. Those who do not have a strong voice are exploited grotesquely by a small group of people who are greedy. They are destroying our planet and life for themselves. For climate change knows neither municipal boundaries nor country boundaries. It affects everyone, the west coast of Jutland where I grew up and South Vietnam – where my parents are from. The coasts disappear. No one escapes. But the climate crisis is now hitting the Global South hardest.

In 2021, 9 out of the 10 most underreported humanitarian crises occurred in the Global South. 7 was a direct result of the climate crisis.
And in the Global North, refugees are being pushed back by violent border systems and discriminatory policies, designed to hold security and privileges in the hands of the predominantly white population.

A peaceful revolt for life and a habitable planet equals an end with oppression and injustice.

We must listen to the indigenous peoples, who for centuries have been aware of human’s deep connection with other species, and are the ones who are best at protecting the earth’s biodiversity now.

We need to listen to the other species. Listening to life other than human life. And learn from them.

Grass is green because it does not absorb all the energy from the sun. It throws light back because it knows it is important to relax and not spend all its energy on absorbing the light. It saves its energy for times when there is not so much light. The grass knows that stability is more important than efficiency. We humans can learn that.

And then there’s the tree. Fantastic species. Makes us breathe. Photosynthesis is magic and real at the same time.

And seaweed along Danish coasts which can also absorb CO2. Have you tried dancing with seaweed? It weaves around its body, warm, like dancing with party decorations, just alive and much better. We need to have more of the living world left. The word Entangled comes from seaweed. Means to be entangled in something. We are entangled in each other and with other species.
And then you can eat it too. We can eat all seaweed in DK.

Feel the Earth. The earth is generous.

The answers are already there. The solutions are there.

But the historical foundation the world stands on today is unequal, colonialist and racist. So the crises of the future will also reflect this distorted structure, but we can change it.

The climate crisis is a political crisis! Conditions have not changed because our current form of government is unable to act on the crises. Lobbyists, banks and industry have far too much power. They slow down change because they make insane amounts of money maintaining the status quo. Politicians are afraid of big changes, they are afraid of becoming unpopular and going against special interests. This keeps us on the path to total disaster. Citizens, on the other hand, we are ready for change.

We must update democracy, where citizens gain power in citizens’ affairs with a real mandate. We already have a climate citizen assembly in Denmark, but it has no real power, and no one listens to their recommendations. Among other things, they recommend that Denmark becomes independent of economic growth, and acts climate justice by keeping us within our share of the global CO2 budget.

And we as citizens can make it happen!

I call for rebellion – PEACEFUL civil disobedience where we use our bodies to block and demand climate justice.

Civil disobedience has been a historically effective means of creating great societal change. Right from the struggle for women’s rights, the labor movement, the civil rights movement and the removal of dictators.

AND THERE IS A PLAN!

On Friday 6 May, we will close the power inside Slotsholmen by blocking it – ALL the bridges to the island, and refuses to move us until the politicians act and hands power to citizens.
We need to be many! Many movements have joined, including – In XR, we are collaborating with the Joint Initiative against Racism and Discrimination to unite the climate fight and the fight against racism. Danish climate policy creates refugees, Danish economic and military policy creates refugees and this must be stopped.

I know that not everyone can participate in peaceful civil disobedience. Racialized minorities are more vulnerable in actions. Do not have the same privileges and will experience discrimination and greater resistance than whites. Therefore, we need to include people like me and people who are darker than me, and mobilize in ways we can protect each other. We must support each other in solidarity. SOLIDARITY – an act of acknowledging these truths.

To racialized minorities and those who feel they do not belong:
YOU ARE ALLOWED TO COMPLAIN. YOU ARE ALLOWED TO REBEL. Because you belong here.
to be active at all, you must first go through a hard and difficult process (it is always on-going), where you say to yourself that you are welcome and you, like so many others, have the right to express yourself. Racialized minorities are often told that one should not complain, that one should just be grateful to be here. It’s one of the things that has made me not dare to speak out for a long time. I first had to go through a process where I insisted that I, like so many others, am allowed to take space, allowed to express myself and complain! That I am worth as much as everyone else.

In fact, it is our duty as a citizen to make peaceful revolt if our rights are violated. We must rebel when our politicians fail to protect lives. We must strengthen each other and support others who are not privileged and do not have the same resources to participate in peaceful resistance.

We need to mobilize a lot of people.
If we are many enough, they can not arrest us all. And if we are many and we continue, we have the power. What if we have 2,000 people sitting on the bridges around Slotsholmen? 20,000? 200,000?
May 6 will be a celebration of the power of unity. Make a big mark in the calendar!
If you want to know more about the uprising that we call the “the turning point”, come to me after the speech.

To create systemic and social change, we must not use the same destructive methods that they have used for centuries. We must not use the same violent methods on which they have built society. When they meet us with violence, we meet with peace. When they meet us with threats, we meet with alternatives. When they meet us with hierarchies, we meet with collaboration. When they meet us with fear and isolation, we meet with cohesion.

An excerpt from the book Witch of Mycelium
“The time is not to sit down, the time is not to stand, the time is not to just walk and march. The time is to dance, swing wildly and violently with the arms so that the blood runs to but can not roll back, the time is to use the non-violent violence of the body for area denial, for blockades, occupations, small and large obstructions of the ballistics of the lasting order, the ways in which objects pass us by in containers and circuits. ”
Finally, I would like to say:

Nature and our common future need us! TOGETHER WE CREATE THE TURNING POINT.